یزد، بلوار شهید بهشتی (حدفاصل چهارراه مهدیه تا میدان امام حسین) نرسیده به میدان امام حسین، روبروی اداره پست، طبقه فوقانی املاک ۱۲۱
09131588851

 نکاتی که بهتر است از قبل از شروع به ثبت درباره مسئولیت محدود بدانید

چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

 


بدانیم بعد عمل کنیم!

  1. حداقل تعداد نفرات مجاز در شرکت مسئولیت محدود ۲ نفر است و هیچگونه شرکتی با یک نفر به ثبت نخواهد رسید.
  2. حداقل سرمایه برای شرکتها در حال حاضر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است و با مبلغ کمتر از این مقدار امکان ثبت شرکت وجود ندارد.
  3. در عنوان شرکت به هیچ عنوان از نام شرکا استفاده ننمایید. شریکی که از نام خانوادگی او در عنوان شرکت استفاده شده باشد حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و مسئولیتهای سنگینی به عهده اوست.
  4. شرکت با مسئولیت محدود لزومی به ایجاد سپرده سرمایه گذاری به نام شرکت نداشته و انجام این کار برای شرکتهای محدود اختیاری است.
  5. برای انتخاب مدیر عامل ملزم به انتخاب از بین اعضای هیأت مدیره نیستید. اگر کسی برای انجام این کار داوطلب نیست، می توانید شخصی داوطلب را خارج از هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب نمایید. در مورد میزان دستمزد و مسائل مالی مدیر عامل خارج از هیات مدیره طبق توافق هیأت مدیره و شخص منتخب اقدام می گردد.
  6. شخصی که در اساسنامه و مدارک شرکت دارای اختیارات و حق امضاء باشد، در مقابل کلیه اشخاص ثالث مسئول همه اعمال شرکت خواهد بود. بنابراین اشخاص بایستی در تعیین و پذیرش مسئولیت حق امضاء دقت کامل مبذول دارند.
  7. اگر شرکت مسئولیت محدود دارای بیش از ۱۲ نفر اعضای هیأت مدیره باشد، اعضا موظف به انتخاب و معرفی ۳ نفر از شرکای خارج از هیات مدیره به عنوان هیأت نظار به اداره ثبت شرکتها خواهند بود.

اعضای هیات نظار موظف به تشکیل لااقل هر سال یک مرتبه مجمع عمومی شرکا و همچنین نظارت بر مواردی چون:

پرداخت سرمایه نقدی شرکت، تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی، ذکر تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت نامه، دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده، بررسی دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت و ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی، ارائه گزارش بی ترتیبی و اشتباهات در صورت دارایی به مجمع عمومی.

( اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری شرکت و نتایج حاصل از آن هیچ مسئولیتی ندارند، اما هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قانون مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.  )

پست های مرتبط

نظر بدهید