مالیات و اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

با توجه به اینکه در حال حاضر در روزهایی به سر میبریم که تب و تاب مالیات و اظهارنامه های مالیاتی بسیار گرم میباشد و همچنین مقوله دارایی و مالیات از مباحث بسیار مهم در کسب و کار بوده و به نوعی ممکن است سرنوشت ساز باشد  لازم دیدم مقاله را تحت عنوان مالیات و اظهارنامه مالیاتی نوشته و برروی سایت قرار دهم. امیدوارم که مفید واقع شده و در گرفتن تصمیم مناسب شما را راهنمایی کند.

همانطور که می دانیم برای حفظ چرخه اقتصادی کشور حقوق دولت باید به شکل مالیات پرداخت شود که اظهارنامه مالیاتی مبحثی در این قالب است که پرداخت مالیات را با توجه به درآمد افراد درنظر می گیرد.اظهارنامه مالیاتی فرمی است که  از سوی سازمان مالیاتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و افراد باید با داشتن کد اقتصادی ۱۶رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه ی مالیاتی وارد و اقدام  به اخذ اظهارنامه مالیاتی نمایند.
تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید با توجه به درآمد خود به پرداخت مالیات اقدام و توسط این اشخاص اظهارنامه مالیاتی با اعتراف مقدار درآمد اشخاص تکمیل شده و به اداره مالیاتی تحویل داده شود.اگر اشخاص میزان مالیات خود را  واضح بیان کنند و هیچ گونه  شبه ای درآن نباشد میزان مالیات اعلام شده درست تشخیص داده  و به همان مقدار پرداخت مالیات آن شخص منظور می گردد.اما اگر اظهارنامه به صورت صحیح اعلام نشود میزان مالیات به صورت علی الراس تشخیص داده می شود

مالیات علی الراس چیست ؟

زمانی که درستی اظهارنامه توسط ممیز رد میشود یعنی پس از دادن اظهارنامه مالیاتی به اداره ی مالیات ناصحیح بودن آن تشخیص داده شود مالیات آن شرکت به صورت خود جوش محاسبه می شود.

دلایل علی الراس شدن مالیات :

۱-حساب سود و زیان و تراز نامه در آن وجود نداشته باشد.
۲-مدارک و گزارشات موردنظر باتوجه به درخواست ممیز ارائه نشود.
۳-اگر مدارک داده شده ازنظر اداره ی مالیاتی غیرقابل رسیدگی باشد به این معنی دفاتر مورد قبول باشد اما هزینه های دفاتر مورد قبول نباشد .
-اگر در محاسبه سود و زیان اشتباه شده باشد با ارائه ی مدارک لازم به مدت یک ماه از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه تا رفع اشتباهات زمان داده می شود.
بنابراین باید در درستی اظهار نامه مالیاتی تمام تلاش خود را صرف کرده چون شیوه ی ارائه ی اظهار نامه به صورت خود اظهاری می باشد پس شخص با قید کردن میزان درآمد خود مالیات لازمه را پرداخت می نماید.

کسانی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه هستند :

۱-تمام اشخاصی که به صورت حقیقی یا حقوقی به فعالیت خود مشغولند
۲- اشخاصی که در ایران اقامت دارند و داخل یا خارج از کشور دارای فعالیت هستند
۳-اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند و درآمد وفعالیت آنها از طریق ایران می باشد
۴-تمامی اشخاص غیرایرانی چه به صورت حقوقی و چه به صورت حقیقی در ایران فعالیت دارند و از طرق ارائه ی تعلیمات،واگذاری امتیازات و … موفق به کسب درآمد شدند

کسانی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیستند :

۱- شهرداری
۲-سازمان هایی که دولت بودجه ی آن هارا مشخص می کند
۳-موسسات و وزارت خانه های دولتی

زمان و مکان تسلیم اظهارنامه شرکتها:

شرکتها باید اظهارنامه ی خو را به همراه دفاتر و مدارک نهایتا تا ۴ماه پس از سال مالیاتی به اداره ی مالیاتی تسلیم و مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند.

سال مالیاتی و موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی :

سال مالیاتی از اول فروردین ماه هـر سـال شـروع و بـه آخر اسفند همان سال ختم میشود و اما اشخاص حقوقی که سال مالی آنها بـه موجب اساسنامه با سال مالیاتی هم خوانی نداشته باشد درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی براساس تشخیص اداره مالیات موعد تسلیم اظهارنامه و پرداخـت مالیات آنها چهارماه پس از سال مالی میباشد.

اظهارنامه عدم فعالیت شرکت :

اگر اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از ثبت شرکت هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند بازهم باید اظهارنامه و دفاتر خود را تیرماه هرسال به صورت سفید تحویل دهند و اگر سازمانی با داشتن فعالیت،اظهارنامه و دفاتر خود را یه صورت سوری و برای نشان دادن عدم فعالیت خود سفید تحویل دهد به دلیل تخلف شامل علی الراس می شود.

مدارک مورد نیاز برای تنظیم و تسلیم اظهارنامه :

۱-مدارک شرکت
۲-اجاره نامه
۳-مدارک شناسایی افرادی که دارای حق امضا هستند

امتیاز این مطلب
امتیاز شما به این مطلب
[Total: 0 Average: 0]

Related Posts