هزینه های ثبت شرکت

۱۷

۱۷هزینه های ثبت شرکت به شرح زیر میباشد

  1. در ابتدا نیاز به ثبت اینترنتی دارید که اگر خودتان اقدام به ثبت اینترنتی کنید پرداخت هزینه ای در کار نخواهد بود.
  2. یکی از نیازهای ثبت شرکت ، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری میباشد که هزینه آن برای هر نفر حدودا ۳۰٫۰۰۰ تومان میباشد
  3. اگر اقدام به افتتاح حسب را هم جزء هزینه های ثبت شرکت احتساب کنیم ، حداقل باید به مبلغ ۳۵٫۰۰۰ تومان اقدام به افتتاح حساب کنیم.
  4. هزینه پست مدارک شرکت حدودا ۳۰٫۰۰۰ تومان میباشد.
  5. بعد از پست مدارک و تایید و ثبت نهایی شرکت، مبلغ ۱۲۰۰ تومان بابت تعیین نام و به نسبت سرمایه شرکت یک سری مبالغ دیگر نیز جزء هزینه های ثبت شرکت میباشد
  6. هزینه آگهی روزنامه رسمی که از حدودا ۱۰۷٫۰۰۰ تومان به بالا بسته به میزان موضوع فعالیت و اعضای شرکت میباشد

این بود کل هزینه های ثبت شرکت

 

امتیاز این مطلب
امتیاز شما به این مطلب
[Total: 0 Average: 0]

Related Posts