saham-khass

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

ما در این بخش به این سوال پاسخ میدیم که برای ثبت شرکت سهامی خاص چه شرایطی لازم است یا شرایط ثبت شرکت سهامی خاص برای موسسان آن چیست؟ که ما به صورت موردی به سوالات فوق پاسخ میدهیم:

  1. شرایط تعداد اعضای شرکت : تعداد سهامداران شرکت حداقل ۳ نفر و تعداد بازرسین هم حداقل ۲ نفر که جمعا ۵ نفر میباشند.
  2. شرایط سنی اعضا برای ثبت شرکت : اعضا باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشند. البته همه افراد در هر سنی میتوانند سهام دار شرکت باشند و اگر زیر ۱۸ سال تمام سن داشته باشند به ولایت ولی سهامدار میشوند ولی برای عضویت در هیئت مدیره یا بازرس باید حداقل سن قانونی را داشته باشند
  3. شرایط کیفری اعضا برای ثبت شرکت : عدم داشتن سوء پیشینه کیفری یعنی اینکه افراد موسس شرکت اعم از شرکا و بازرسین و مدیرعامل نباید مرتکب جرایم کیفری شده باشند.(ورشکستی جزو سوء پیشینه کیفری نیست)
  4. شرایط روابط فامیلی موسسین در ثبت شرکت : همه افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی میتوانند در شرکت عضو بوده و سهامدار باشند ولی بازرسان شرکت نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت فامیلی در طبقه ۱ (پدر و مادر و جد و جدات پدری و مادری و خواهر و برادر) داشته باشند. البته بازرسان اصلی و علی البدل میتوانند نسبت فامیلی در طبقه ۱ داشته باشند و همچنین هیئت مدیره هم میتوانند نسبت فامیلی در طبقه ۱ باهم داشته باشند.
  5. شرایط مجوز موضوع فعالیت در ثبت شرکت : برای بعضی از فعالیتهای مورد تقاضا برای ثبت شرکت نیاز به مجوز و شرایط خاصی میباشد که با کلیک بر اینجا (فعالیتهایی که برای ثبت شرکت نیاز به مجوز دارند ) میتوانید این شرایط را ببنید.
  6. شرایط مدیران در ثبت شرکت :
  • مدیرعامل شرکت نمیتواند همزمان مدیریت عاملی شرکت دیگری را برعهده داشته باشد.
  • اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند.
  1. شرایط نام شرکت برای انتخاب و ثبت شرکت : با متوجه به مهم بودن مطلب به قسمت شرایط نام شرکتها با کلیک بر روی متن مراجعه نمایید.
  2. شرایط سرمایه اولیه برای ثبت شرکت : حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) تومان باشد. طرفین باید حداقل ۳۵ % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.