دسته‌بندی نشده, علمی و آمزشی

اهمیت موضوع شرکت در چیست؟

در این مقاله بررسی می کنیم که اهمیت موضوع شرکت در چیست؟

  • موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است ، علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند.ا ختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت ها قرار دارد.
  • مدیران نمی‌توانند از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز عمل آن‌ها اثر قانونی ندارد و در صورت کوتاهی کردن یا تجاوز از آن تمام مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می‌باشند.
  • بعضی از موضوعات شرکت ها نیاز به اخذ مجوز دارند. قبل از ثبت شرکت، متقاضی برای هر نوع شرکتی که بخواهد به ثبت برساند، باید برای موضوع فعالیتی که در نظر گرفته است، مجوز مربوطه را از ارگان مربوطه دریافت کند.
  • در هنگام ثبت موضوع دقت کافی داشته باشید. باید بدانید اهمیت موضوع شرکت در چیست؟ بدانید که همه ی انواع شرکت ها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. بنابراین، چنانچه در اساسنامه ، موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند.

انواع شرکت های تجاری از جهت موضوع فعالیت

  1. شرکت های شکلاَ تجاری
    شرکت هایی هستند که صرف نظر از نوع فعالیت آن ها تجاری تلقی می شوند. چه موضوع آن ها تجاری باشد چه نباشد مانند شرکت سهامی که شکلاَ تجاری محسوب می شوند. اگر چه دارای فعالیت تجاری نباشند. این شرکت ها به صرف این که در قالب معین شده در قانون تجارت تشکیل شوندتجاری محسوب می شوند.
  2. شرکت های موضوعاَ تجاری
    شرکت هایی هستند که برای اینکه تجاری محسوب نیاز به انجام امور تجاری دارند یعنی موضوع شرکت باید تجاری باشد یا تجاری محسوب گردد وگرنه تجاری نمی باشد. مثلا شرکت های تعاونی مسکن که با فرض غیرتجاری بودن تشکیل می شود برای رفع نیازهای اعضاء در دارا شدن مسکن . ممکن است با ساخت و ساز مازاد بر نیاز اعضاء واحدهای مسکونی را به غیر اعضاء در معرض فروش بگذارند که این اقدام معامله تجاری محسوب می گردد .

مقالات مرتبط