گام هفتم : بزرگ فکر کنیم ، کوچک شروع کنیم

گام هفتم : بزرگ فکر کنیم ، کوچک شروع کنیم

بزرگ فکر کنیم ، کوچک شروع کنیم :برگرفته از دنیای اقتصاد : برای تنوع در مقالات ، من این مبحث رو از یک وبسایت دیگه برداشته و بر اساس عن...

ادامه مطلب

تامین سرمایه ، گام ششم شروع کسب و کار

تامین سرمایه ، گام ششم شروع کسب و کار

تامین سرمایه ، گام ششم شروع کسب و کار : بهتر است برای شروع یک کسب و کار جدید، از اول به‌دنبال سرمایه‌های هنگفت و عظیم نباشیم چراکه با...

ادامه مطلب

گام پنجم : محاسبه هزینه های شروع کسب و کار

گام پنجم : محاسبه هزینه های شروع کسب و کار

گام پنجم : محاسبه هزینه های شروع کسب و کار : همه میدانیم که کسب و کارها با پول اداره می شوند، بنابراین شما فکر می‌کنید که مدیریت هر ی...

ادامه مطلب

گام چهارم : ترسیم نقشه راه کسب و کار

گام چهارم : ترسیم نقشه راه کسب و کار

گام چهارم شروع کسب و کار : ترسیم نقشه راه :هر ایده‌ی کسب و کاری ، در ابتدای تشکیل خام است و به تفکر و بررسی بیشتر احتیاج  دارد. تشکیل...

ادامه مطلب