وصول بدهی و طلب از محل سهم الشرکه شرکت - سورناثبت

وصول بدهی و طلب از محل سهم الشرکه شرکت

وصول بدهی و طلب از محل سهم الشرکه شرکت  :  این مبحث را نیز با یک سوال شروع میکنیم و به آن بصورت جامع پاسخ خواهیم داد : سوال :  آقای ...

ادامه مطلب

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره - سورناثبت

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره :  این مبحث را با یک سوال شروع میکنیم و به آن بصورت جامع پاسخ خواهیم داد : ...

ادامه مطلب

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند - نمونه موضوع شرکت بصورت آماده

نمونه موضوع شرکت آماده جهت تاسیس یا تغییر موضوع (۳)

نمونه موضوع شرکت آماده جهت تاسیس یا تغییر موضوع (3) :  در ادامه ارائه نمونه موضوعات شرکتها مذکور در ماده 2 اساسنامه شرکتها که عنوان ش...

ادامه مطلب

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت :  همانطور که قبلاً عنوان شد ،  برای تاسیس هر نوع شرکت بسته به نوع شرکتی که ثبت می کنیم نیاز به حد...

ادامه مطلب