مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخطی از مصوبات مجمع - سورنا ثبت

مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخطی از مصوبات مجمع

مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخطی از مصوبات مجمع :به مانند مطالب قبلی در این بحث نیز با ایجاد یک پرسش و پاسخ به آن به  تشریح موضوع خوا...

ادامه مطلب

مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص - سورنا ثبت

مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص

مسئول صدور چک بی محل در شرکت سهامی خاص  :  در یک فرضی ، دو نفر از مدیران شرکت سهامی خاص، یک فقره چک در وجه شخصی صادر و به وی تسلیم می...

ادامه مطلب

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره - سورناثبت

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره :  این مبحث را با یک سوال شروع میکنیم و به آن بصورت جامع پاسخ خواهیم داد : ...

ادامه مطلب

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت :  همانطور که قبلاً عنوان شد ،  برای تاسیس هر نوع شرکت بسته به نوع شرکتی که ثبت می کنیم نیاز به حد...

ادامه مطلب