مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخطی از مصوبات مجمع - سورنا ثبت

مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخطی از مصوبات مجمع

مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخطی از مصوبات مجمع :به مانند مطالب قبلی در این بحث نیز با ایجاد یک پرسش و پاسخ به آن به  تشریح موضوع خوا...

ادامه مطلب

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در ورشکستگی شرکت - سورنا ثبت

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در ورشکستگی شرکت : یک شرکت سهامی خاص به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی خود اعلام توقف نمود. هیئت مدیره ا...

ادامه مطلب

چگونگی تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و برعکس - سورناثبت

چگونگی تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و برعکس

چگونگی تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و برعکس (با محوریت شرکت تضامنی و نسبی )  :  در این مقاله بررسی کلیه رابطه مالی بین شرکت ها و شرکای...

ادامه مطلب

وصول بدهی و طلب از محل سهم الشرکه شرکت - سورناثبت

وصول بدهی و طلب از محل سهم الشرکه شرکت

وصول بدهی و طلب از محل سهم الشرکه شرکت  :  این مبحث را نیز با یک سوال شروع میکنیم و به آن بصورت جامع پاسخ خواهیم داد : سوال :  آقای ...

ادامه مطلب

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره - سورناثبت

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره :  این مبحث را با یک سوال شروع میکنیم و به آن بصورت جامع پاسخ خواهیم داد : ...

ادامه مطلب

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت :  همانطور که قبلاً عنوان شد ،  برای تاسیس هر نوع شرکت بسته به نوع شرکتی که ثبت می کنیم نیاز به حد...

ادامه مطلب