دسته اخذ کارت بازرگانی در یزد, دسته‌بندی نشده, کارت بازرگانی

توضیح کامل اخذ کارت بازرگانی بصورت جامع و تخصصی در یزد

اخذ کارت بازرگانی در یزد

چگونگی اخذ کارت بازرگانی در یزد: اگر در شهر یا استان یزد زندگی می کنید حتما نظاره گر تنوع صنایع در این استان بوده اید . صنایعی مانند کاشی و سرامیک ، فرآوری کاشی ها و معادن ، نساجی و پوشاک ، مواد غذایی و قند و شیرینی که این صنایع به لطف زیر ساخت های مناسب این شهر و وجود صنایع همگن به وجود آمده است.

حضور این صنایع باتوجه به مطالبات فوق الذکر وجود یک واحد خدمات بازگانی یا شرکت هایی را که در عرصه بازرگانی داخلی و بین المللی فعالیت می کنند را ایجاب می کند و اگر نظاره گر بازار باشیم در خواهیم یافت که صادرات به عنوان یک فعالیت ارزآور و سودآور با توجه به قیمت پایین کالاهای ایرانی که به لطف افزایش نرخ ارز به وجود آمده مد نظر همه فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

حال برای ورود به این بیزینس سود آور و صادرات کالا به یک کارت بازرگانی معتبر نیاز داریم . کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات کالا از مبدا ایران و واردات کالا به مقصد ایران می باشد . در این مقاله به چگونگی اخذ کارت بازرگانی در یزد می پردازیم و مراحل و گام های اصلی آن را شرح خواهیم داد.

 • اولین پیش نیاز اخذ کارت بازرگانی داشتن یک مکان غیر مسکونی فعال می باشد ،مکان حتما باید فعال باشد.
 • دومین پیش نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای متقاضی و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت می باشد.
 • سومین پیش نیاز داشتن یک مجوز فعالیت به نام متقاضی باشد . مجوز های فعالیت مانند پروانه بهره برداری جواز تاسیس جواز کسب و غیره می باشد.
 • چهارمین پیش نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی داشتن یک حساب جاری فعال به نام متقاضی می باشد که باید دارای سابقه مناسب و گردش حساب مناسب و موجودی حداقل ۲میلیون تومان می باشد.
 • پنجمین پیش نیاز داشتن پرونده فعال مالیاتی در اداره دارایی می باشد . به علت اینکه استعلامات مالیاتی بصورت اتوماسیون گرفته می شود گام ثبت نام شماره جدید اقتصادی حتما باید ۴۵ باشد.

در آخرین مرحله اخذ کارت بازرگانی در یزد در صورتی که پیامک تایید از جانب اتاق بازرگانی به شما رسید با پرداخت فیش های اتاق بازرگانی و در دست داشتن اصل مدارک که درمرحله ثبت نام داشتید به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک را به کارشناسان مربوطه تحویل دهید. اصولا از این مرحله تا صدور کارت حدودا  ۱۵ روز طول خواهد کشید در این اتاق اقدام به استعلام اطلاعات از ارگانهای مختلف و انجام تشریفات لازم جهت چاپ و صدور کارت هوشمند بازرگانی خواهد نمود.

در صورتی که مدارک فوق الذکر تکمیل بود با مراجعه به اتاق بازرگانی یزد واقع در بلوار ۱۷ شهریور جنب سینما جام جم اقدام به تشکیل پرونده جهت اخذ کارت بازرگانی در یزد و تعیین وقت بازدید می کنید بعد از انجام تشریفات بازدید و تایید از جانب مسئول مربوطه اقدام به ثبت نام اینترنتی اخذ کارت بازرگانی در سامانه هوشمند اخذ کارت بازرگانی نموده و با تکمیل کردن اطلاعات و بارگذاری ضمائم مربوطه اقدام به تائید عفایی ثبت نام اینترنتی می کنید.

تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارک مورد نیاز در اداره ثبت شرکتها ذکر و در مرحله دوم مراحل و مدارک مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند
 • سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و کل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • یک برگ فتوکپی شناسنامه ( در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت، جهت اخذ کارت بازرگانی
شرح موارد :

۳- در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری می باشد.

۴- در صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری میباشد. پس از تهیه مدارک فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخه را تحویل متقاضی میدهد. در این مرحله انجام کار در اداره ثبت شرکتها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

۵- حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد که پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذکور در شعب بانک ملی معین اقدام و رسید پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سایر مدارک ارائه گردد.

۶- فتوکپی شناسنامه ( شخص حقیقی )، جهت اخذ کارت بازرگانی.

۱- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تکمیل و امضا نمایید.

۲- هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد امروزه با وجود دستگاههایی از قبیل فتوکپی، فاکس و امثالهم وجود دفتر کپیه ضروری بنظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شرکتها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام می نماید این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود که در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید.
برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وکل) باشند بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ۵٠ برگی، ١٠٠ برگی، ٢٠٠ برگی و یا بالاتر) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکتها اقدام و یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.

ابطال کارت بازرگانی

متقاضی ابطال کارت بازرگانی با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و مدارک مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذکور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

 • مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی ( ویژه اشخاص حقوقی ) :
 • تقاضای شرکت در ٢ نسخه
 • گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و کپی آن
 • اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل
 • صورت جلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر انحلال شرکت
 • تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شرکت
 • اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم

تذکر ١- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذکر ٢- کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.
تذکر ٣- در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار کافی است .
تذکر ۴- در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد.

مقالات مرتبط