دسته‌بندی نشده

پرداخت سرمایه شرکت در شرکت سهامی

پرداخت سرمایه شرکت در شرکت سهامی

می توان گفت شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آن است. شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.در این مقاله پرداخت سرمایه شرکت در شرکت سهامی را بررسی می کنیم.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

سرمایه شرکت های سهامی

  1. برای پرداخت سرمایه شرکت در شرکت سهامی حداقل سرمایه لازم برای شرکت سهامی عام ۵ میلیون ریال و برای شرکت سهامی خاص ۱ میلیون ریال است.
  2. سرمایه ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد.
  3. سرمایه های غیرنقدی مانند ورقه اختراع، ملک ، ابزارآلات و دستگاه های صنعتی و … است.
  4. در شرکت های سهامی عام، تامین سرمایه های غیرنقدی فقط ویژه موسسین است و پذیره نویسان نمی توانند سرمایه غیرنقدی داشته باشند. سرمایه پذیره نویسان لزوماَ باید نقدی باشد، گرچه لازم نیست که ایشان تمام این سرمایه را به صورت نقدی تادیه نمایند و ممکن است نسبت به بخشی از آن فقط تعهد به پرداخت نمایند.
  5. برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل ۳۵ درصد بخشی را که خود تعهد کرده اند، به صورت نقد در یک حساب بانکی به نام شرکت بگذارند و اگر قسمتی از سرمایه آن ها غیرنقد باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که حساب باز شده است، ودیعه نمایند.
  6. در شرکت سهامی عام بقیه سرمایه شرکت یعنی حداکثر ۸۰ درصد آن توسط مردم تامین می شود. آن بخش از سرمایه شرکت که توسط مردم تامین می گردد، حتماَ بایستی به صورت نقدی تامین گردد و نمی تواند به صورت غیرنقدی باشد. فقط سهام موسسان می تواند به صورت غیرنقد باشد.
  7. در شرکت سهامی خاص اگر سرمایه نقدی باشد باید حداقل ۳۵ درصد آن در ابتدای امر تادیه گردد و اگر بخشی از آن غیرنقدی باشد باید تمام قسمت غیرنقدی در همان ابتدای تاسیس تادیه گردد.
  8. استفاده از وجوه ی که در حساب شرکت در شرف تاسیس است تا قبل از ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ممکن نیست.
[lsp_slider slider=1]

مقالات مرتبط