آکادمی کسب و کار سورنا, اشتغال و کارآفرینی, علمی و آمزشی

چگونگی تاسیس کارگاه تولیدی

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

چگونگی تاسیس کارگاه تولیدی

ثبت کارگاه تولیدی

تولید در فرهنگ لغت به معنی پدید آوردن و نوآوری است. در واقع تولید به فرآیندی گفته می شود که برای به وجود آوردن چیزی و رفع نیازهایشان موادی را با هم ترکیب میکنند. با گذر زمان، کشور در حال پیشرفت و افزایش جمعیت است و نیازهای مردم بیشتر می شود. به همین دلیل رفاه اقتصادی در یک فرآیند تولیدی ایجاد می شود. تمام فعالیت های اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارزیابی نیازهای انسان ها می پردازد. در این مقاله به چگونگی تاسیس کارگاه تولیدی میپردازیم.

کارگاه تولیدی ۲ ویژگی متمایز دارد که این تفاوت ها نشان دهنده افزایش رفاه اقتصادی است. متقاضیان برای پیشرفت در تولیدات خود باید کیفیت محصولات را افزایش دهند و به قیمت آن توجه نمایند تا درآمد قابل توجهی را کسب کنند. انواع تولید شامل تولید بازار، تولید عمومی و تولید خانگی می باشد.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

مراحل چگونگی تاسیس کارگاه تولیدی

رضایت مشتریات از محصولات زمانی افزایش می یابد که کیفیت و قیمت کالاها بهبود یابد. بهبود کیفیت و قیمت کالاها راهی مناسب برای رقابت تولیدکنندگان است. به دلیل رشد درآمد حاصل از رشد تولید و تولید بازار، رفاه اقتصادی افزایش می یابد. تولید بازار نقش بسزایی در ایجاد رفاه، یعنی نقش تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد را دارد.

بازار تولید، موتور اصلی رفاه اقتصادی به حساب می آید.
با توجه به مواردی که بیان کردیم افراد بسیاری کار خود را در این زمینه انتخاب می کنند. تنها تفاوت کارگاه تولیدی با سایر شرکت ها در نوع فعالیت آن ها می باشد. برای افرادی که می خواهند به تاسیس کارگاه تولیدی بپردازند در این مقاله میگوییم که چه مدارکی لازم است و چه مراحلی را باید بگذرانند.

برای چگونگی تاسیس کارگاه تولیدی 

خود فرد باید ابتدا مجوز مربوطه را دریافته نموده و پس از مراحلی که در ادامه میگوییم باید نسبت به پروانه بهره برداری ثبت کارگاه تولیدی خود اقدام نمایند حال توضیخ مختصری در این رابطه می دهیم:
افرادی که فعالیت خود را در یک کارگاه و یا یک واحد تولیدی با استفاده از نیروی انسانی و دستگاه های تولیدی شروع می کنند ملزم به اخذ پروانه بهره برداری می باشند که برای اخذ این پروانه داشتن تجربه و تحصیلات مربوطه ضروری است مدت اعتبار این این نوع پروانه دو سال است و برای تمدید آن باید تقاضانامه را تکمیل نموده و آن را به سازمان مربوطه تحویل دهند کارشناسان با بازدید از محل مربوطه و تایید آن مجدد پروانه را تمدید می کنند.

ثبت شرکت تولیدی در قالب های گوناگون قانون تجارت مانند سهامی خاص، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، نسبی، تعاونی، تضامنی و با مسئولیت محدود امکان پذیر است. در ایران افراد شرکت های خود را در قالب های سهامی خاص و با مسئولیت محدود انجام می دهند که برای انتخاب صحیح شرکت خود به توضیح هر یک می پردازیم.

چگونگی تاسیس کارگاه تولیدی در قالب سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص نوعی شرکت بازرگانی هستند که سرمایه آن از طریق سهامداران تامین می شود سرمایه هر یک به سهام تقسیم شده و وظایف شرکا به مبلغ سهام بستگی دارد قبل و یا بعد از نام شرکت باید سهامی خاص را به کار ببرید.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند
مسئولیت محدود
ثبت کارگاه تولیدی با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل می شود در این نوع ثبت شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. شریکان فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت عهده دار قروض می باشند. این نوع ثبت شرکت بیشتر بین اعضا یک خانواده، دوست و آشنا تشکیل می شود. در نام شرکت باید واژه، با مسئولیت محدود قید شود.

مدارک لازم برای ثبت کارگاه های تولیدی سهامی خاص:

کپی مدارک شناسایی برای تمامی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.
کپی اقرارنامه با امضا سهامداران.
گواهی عدم سوء پیشینه.
زمانی که عنوان شرکت نیازمند به اخذ مجوز باشد، متقاضی باید مجوز دریافت کند.
زمانی که امور، توسط وکیل انجام می شود باید وکالتنامه ای را بنام وکیل تنظیم نمایید.
پس از ۲۵ یا ۳۰ روز کاری آگهی تاسیس شرکت تولیدی شما صادر می شود.

شرایط لازم برای ثبت کارگاه تولیدی سهامی خاص بصورت زیر است:

حداقل از سه عضو تشکیل شود.
دارای دو بازرس باشد که با یکدیگر نسبت فامیلی نداشته و به سن قانونی نیز رسیده باشد.
سرمایه مورد نظر یک میلیون ریال است.
ابتدا ۳۵ درصد از سرمایه اولیه باید واریز شود.
اعضا هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند.

شرایط لازم برای ثبت کارگاه تولیدی مسئولیت محدود بصورت زیر می باشد:

کارگاه تولیدی مسئولیت محدود از دو یا چند نفر تشکیل می شود.
سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.
کلیه سرمایه باید به حساب بانکی واریز شود.
کلیه شریکان باید دارای سهام باشند.
داشتن آدرس و کد پستی محل کار

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند
مدارک لازم برای کارگاه تولیدی با مسئولیت محدود بصورت زیر می باشد:

کپی مدارک شناسایی برای تمامی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند
گواهی عدم سوء پیشینه
کپی اقرارنامه با امضا سهامداران
زمانی که عنوان شرکت نیازمند به اخذ مجوز باشد، بنابراین باید متقاضی به اخذ مجوز اقدام نماید.
کپی تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
کپی شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
کپی اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
کپی صورتجلسه مجمع عمومی

مقالات مرتبط