ثبت شرکت, دسته‌بندی نشده, علمی و آمزشی

چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص

چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص

یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند که شرکتی است که معمولاَ به وسیله اشخاصی که با هم تفاهم دارند و گاهی بین آن ها رابطه خویشاوندی نیز وجود دارد تشکیل می شود که تمام سرمایه آن نیز بوسیله موسسین تامین می گردد و چون صدور اعلامیه و پذیره نویسی در آن وجود ندارد تشریفات مربوط به شرکت های سهامی عام در آن ها رعایت نمی شود و تعداد شرکای آن ها محدود می باشد. در این مقاله چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص را بررسی می کنیم.

برای ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها داده شود:
مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

۱- اولین مورد اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
۳- سرمایه نقدی شرکت نباید از سی و پنج درصد کل سهام کمتر باشد.
۴- اگر تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
۵- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید محاسبه و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شود.
۶- اگر شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن در اظهارنامه درج شود.
۷- انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء همه سهامداران برسد.
۸- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف اند.

نحوه و چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص

هر شرکتی که تشکیل می شود زمانی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. در ادامه به چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص می پردازیم.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

۱- به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ) کلیه اطلاعات و مشخصات خواسته شده باید در این سامانه وارد شود. مراحل ثبت نام در سامانه به شرح زیر است :

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند
 • وارد نمودن اطلاعات متقاضی نام شرکت
 • موضوع فعالیت شرکت
 • آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • سرمایه اولیه شرکت
 • اشخاص شرکت
 • سهام یا سرمایه هر شخص
 • سمت اشخاص
 • ارتباط بین اشخاص
 • شعب شرکت
 • روزنامه و سال مالی
 • متن صورت جلسه
 • درج متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت
 • تایید مدارک

۴- در این مرحله از چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص پس از ارسال پستی، شماره مرسوله را  در سامانه اداره ثبت شرکت ها  وارد نمایید.

۳- مدارک لازم را از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش ارسال نمایید.

۲- در این مرحله از چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص می بایست  اوراق چاپی را از سامانه پرینت گرفته  و به امضاء اعضاء شرکت برسانید.

نکته : مطابق با قوانین و مقررات در نام شرکت باید از اسم های خاص استفاده شود. نام شرکت باید ریشه فارسی داشته باشد و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود. نام شرکت با شئونات و قوانین انقلاب اسلامی ایران نباید در تضاد باشد. از به کاربردن نام های تکراری که قبلاَ به ثبت رسیده است به شدت بپرهیزید.
برای انجام چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص پس از درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ، باید منتظر بمانید تا کارشناس مربوطه اطلاعات شما را مورد ارزیابی قرار دهد. در صورت عدم نقص و ایراد در اطلاعات وارد شده اداره ثبت شرکتها از شما می خواهد که مدارک را برایشان ارسال کنید.

اگر مدارک کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
پس از تایید تمام مراحل و دریافت شماره ی ثبت، باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به نشانی http://rrk.ir  به ثبت برسانید.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

مقالات مرتبط