انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره - سورناثبت

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره

انتقال سهام شرکت سهامی خاص ورشکسته بدون موافقت هیئت مدیره :  این مبحث را با یک سوال شروع میکنیم و به آن بصورت جامع پاسخ خواهیم داد : ...

ادامه مطلب

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند - نمونه موضوع شرکت بصورت آماده

نمونه موضوع شرکت آماده جهت تاسیس یا تغییر موضوع (۳)

نمونه موضوع شرکت آماده جهت تاسیس یا تغییر موضوع (3) :  در ادامه ارائه نمونه موضوعات شرکتها مذکور در ماده 2 اساسنامه شرکتها که عنوان ش...

ادامه مطلب

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت

مسئولیت سهامداران در ورشکستگی شرکت :  همانطور که قبلاً عنوان شد ،  برای تاسیس هر نوع شرکت بسته به نوع شرکتی که ثبت می کنیم نیاز به حد...

ادامه مطلب

ثبت شرکت تعاونی در کرمان

ثبت شرکت تعاونی در کرمان

ثبت شرکت تعاونی در کرمان: در این مقاله ابتدای امر به تعریف و توضیح اجمالی پیرامون شرکت تعاونی میپردازیم سپس توضیح مختصری از کرمان و ...

ادامه مطلب

ملاکها برای انتخاب نوع شرکت برای ثبت ، چه شرکتی ثبت کنم ؟ ، بهترین شرکت برای ثبت

ملاکها برای انتخاب نوع شرکت برای ثبت

ملاکها برای انتخاب نوع شرکت برای ثبت (چه شرکتی ثبت کنم ؟ )  : همیشه برای کسانی که میخواهن برای کسب و کار خوشان شرکت جدید ثبت کنند این...

ادامه مطلب