دسته‌بندی نشده

اهمیت سرمایه شرکت در ثبت شرکت

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

یکی از خصوصیت های عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شریکان نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، با اشاره به این نکته که مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند، پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. در این مقاله درباره اهمیت سرمایه شرکت در ثبت شرکت صحبت خواهیم کرد.

در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش بیاید و افزایش یا کاهش سرمایه ضروری شود. گر چه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

هر یک از انواع شرکت‌های تجاری برای شروع فعالیت خود نیاز به سرمایه‌دارند. درواقع برای شروع هر کسب‌ وکاری نیاز به سرمایه ی اولیه وجود دارد. شرکت نیز از این امر مستثنا نیست. شرکت های تجاری نیز برای شروع فعالیت خود نیازمند سرمایه اولیه هستند.

یکی از موارد اهمیت سرمایه شرکت در ثبت شرکت این است که در اساسنامه شرکت باید میزان سرمایه قید شود . در هنگام رجوع به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت حتماً باید مبلغ سرمایه اولیه مشخص ‌شده و گفته  شود.

برای هر یک از شرکت‌ها مبلغی به‌عنوان سرمایه شرکت مطرح‌شده است. این مبالغ در هنگام ثبت شرکت باید فراهم شود. درصورتی‌که شرکت حداقل سرمایه احتیاج داشته باشد نمی‌توان بعد از ثبت شرکت از حداقل آن کم کرد. در ادامه در مورد سرمایه هر یک از شرکت‌ها را بیان می‌کنیم.

[logo_showcase id=”4858″]

مقالات مرتبط