دسته‌بندی نشده, علمی و آمزشی

شرایط انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

سهام شرکت مهم ترین رکن تشکیل شرکت و پشتوانه ای برای فعالیت های آینده شرکت محسوب می شود به طوری که یکی از مدارکی که برای ثبت شرکت ارائه می شود تامین سرمایه اولیه و پرداخت ۳۵ درصد آن و ارائه فیش واریزی است. سهام شرکت در انواع مختلف عرضه شده و قابل انتقال می باشد در این مقاله شرایط انتقال سهام در شرکت سهامی خاص را بررسی می کنیم.

انتقال سهام در انواع مختلفی انجام می شود که عبارتند از:

  • خروج شرکاء از هیئت مدیره و قطع همکاری با شرکت که باعث واگذاری سهام وی به سایر اعضا و سهامداران شرکت می شود
  • خروج هر یک از شرکا و وارد شدن فرد جدید و واگذاری سهام به شخص جدید
  • فروش شرکت، واگذاری امتیاز و کلیه سهام شرکت به فرد جدید

مراحل و شرایط انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

  1. تشکیل مجمع برای تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام

این کار بدین صورت است که شخص قدیم میزانی مشخص از سهام خود را به شخص جدید واگذار مینماید و از شرکت خارج میشود   یا سهامش به  میزانی کاهش میابد.

  1. تعیین سمت مدیران و سایر مواردی که با نقل و انتقال سهام دچار تغییر شده اند
  2. ارائه یک نسخه از صورت جلسه انتقال سهام شرکت سهامی خاصبه اداره مالیات و دریافت برگه مفاصا حساب میزان سهام انتقالی
  3. ثبت تغییرات انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها
  4. ارسال کردن مدارک به پست از طریق باجه های منتخب پستی
  5. دریافت پیش نویس آگهی و امضا در اداره ثبت و پرداخت حق الثبت
  6. درج کردن آگهی تغییرات سهام در روزنامه رسمی کشور
مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

میزان مالیات برای انتقال سهام شرکت سهامی خاص

از شرایط انتقال سهام در شرکت سهامی خاص این است که برای دریافت برگه مفاصا حساب  که گفته شد باید به مقدار ۴ درصد میزان سهامی که منتقل می گردد را در همان سازمان به عنوان مالیات نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص پرداخت نماید. به عنوان مثال چنانچه ۲۰۰ هزار تومان از سهام خود را منتقل می نماید باید ۸ هزار تومان در همان سازمان پرداخت نموده تا گواهی مفاصا حساب دریافت دریافت نماید.

مقالات مرتبط