دسته‌بندی نشده, علمی و آمزشی

شرایط انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

سهام شرکت مهم ترین رکن تشکیل شرکت و پشتوانه ای برای فعالیت های آینده شرکت محسوب می شود به طوری که یکی از مدارکی که برای ثبت شرکت ارائه می شود تامین سرمایه اولیه و پرداخت ۳۵ درصد آن و ارائه فیش واریزی است. سهام شرکت در انواع مختلف عرضه شده و قابل انتقال می باشد در این مقاله شرایط انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود را بررسی می کنیم.

انتقال سهام در انواع مختلفی انجام می شود که عبارتند از:

 • خروج شرکاء از هیئت مدیره و قطع همکاری با شرکت که باعث واگذاری سهام وی به سایر اعضا و سهامداران شرکت می شود
 • خروج هر یک از شرکا و وارد شدن فرد جدید و واگذاری سهام به شخص جدید
 • فروش شرکت، واگذاری امتیاز و کلیه سهام شرکت به فرد جدید

شرایط انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود

مراحل نقل و انتقال سهام شرکت مسئولیت محدود به شکل زیر می باشد:

 1. مراجعه کردن به دفترخانه و تنظیم انتقال سهام بین فروشنده و خریدار
 2. تشکیل دادن مجمع و تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام
 3. تعیین سمت مدیران و حق امضا و …
 4. انجام ثبت در سامانه اداره ثبت
 5. ارسال کردن پستی مدارک در قالب ثبت تغییرات شرکت
 6. پیش نویس آگهی تغییرات
 7. پرداخت مبلغ حق الثبت و امضا توسط شخص امضا کننده دفاتر
 8. درج در روزنامه های رسمی
مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

مقالات مرتبط