ثبت شرکت, علمی و آمزشی, ورشکستگی و بدهی شرکت

چگونگی تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و برعکس

چگونگی تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و برعکس - سورناثبت

چگونگی تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و برعکس (با محوریت شرکت تضامنی و نسبی )  :  در این مقاله بررسی کلیه رابطه مالی بین شرکت ها و شرکای شرکت ها و تاثیرات آنها بر یکدیگر خواهیم پرداخت. و مبحث اصلی ما ورشکستگی هر یک از شرکا یا ورشکستگی شرکت و تاثیر متقابل حقوقی و مالی آن ها بر یکدیگر خواهد بود . و با توجه به اینکه شرکت های تضامنی و نسبی بر اساس نوع  این شرکتها ،  بیشترین تاثیر را از ورشکستگی طرفین می برند ، محور اصلی ما این دو شرکت می باشد . لازم به ذکر است که در سایر انواع شرکت ، مانند شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود و شرکت تعاونی ، میزان مسئولیت شرکا فقط به میزان مبلغی که وارد شرکت کرده اند می باشد و یا به عبارت قانونی مسئولیت آنها بر اساس میزان ارزش اسمی سهم الشرکه و یا سهام آنهاست. بنابراین در این نوع شرکت ها ورشکستگی شرکت و یا ورشکستگی شرکا تاثیربسیار کمتری بر طرف مقابل به نسبت تاثیر شرکتهای تضامنی و نسبی خواهد داشت .

شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت شریک آن می باشند و اصولاً امور مربوط به آنها از امور مربوط به شریک آن مجزا است. منتها شرکتها اصولاً بر دو نوع  هستند:

  1. شرکت های اشخاص
  2. شرکت های سرمایه

 در شرکت های سرمایه، جون شخصیت شرکا در امور شرکت تاثیری ندارد، ورشکستگی شرکا نیز تاثیری در امور شرکت ندارد .  یعنی با وجود ورشکستگی شریک، شرکت به کار خود ادامه می دهد. در صورتی که در شرکت های اشخاص، چون شخصیت شریک آن اهمیت ویژه دارد، در اغلب موارد ورشکستگی یکی از شریک آن موجب انحلال شرکت می شود و یا برعکس س ورشکستگی شرکت باعث ورشکستگی شریک آن میشود.

   طبق ماده ۱۲۸ قانون تجارت و شکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد زیرا شخصیت شرکت مجزا از شخصیت شرکا می باشد و معاملات و تعهدات آن ها از یکدیگر مجزا است.

چگونگی تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و برعکس - سورناثبت

 منتها وفق بند ماده ۱۳۶ قانون تجارت ورشکستگی یکی از شرکا در شرکت های تضامنی و نسبی ممکن است موجب انحلال شرکت  گردد. بنابراین  در مورد ورشکستگی یکی از شریک آن شرکت های تضامنی و نسبی، چون اساس شرکت بر روی اعتبار شرکای آن است ، اصل این است که شرکت منحل گردد. ولی برای آنکه سایر شریکان از لحاظ ورشکستگی یکی از شریک آن متضرر نشوند ماده ۱۲۹ قانون تجارت مقرر می دارد:  طلبکاران شخصی شرکا هم ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کند ،ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال ممکن است به مدیون مزبور تعلق میگیرد، اقدام قانونی که مبتدی باشد به عمل آورند.

 طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانست باشد طلب خود را از دارایی شخصی مدیون وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تاییدیه طلب آنها نباشد، می تواند انحلال شرکت را تقاضا نمایند. اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد. مشروط بر اینکه لااقل ۶ ماه قبل پس خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشد. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده باشد با تاییدیه طلب  طلبکاران مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگری از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

 ماده ۱۳۸ قانون تجارت اضافه می کند: در مورد بر شکستگی یکی از شرکا انحلال شرکت وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه که تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته باشد شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

 بنا به مراتب بالا، ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با وشکستگی شرکت ندارد. تا زمانی که مدیر تصفیه تقاضای انحلال نکرده باشد شرکت کار خود را ادامه می‌دهد و چنانچه مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت را به نماید سایر شریک آن میتوانند سهم شریک ورشکسته را از دارایی شرکت پرداخته و شریک مجبور را از شرکت خارج کنند و به این ترتیب از انحلال شرکت جلوگیری به عمل آورند.

 برعکس، عکس صدور حکم ورشکستگی شرکت نیز ملازمه با ورشکستگی شرکا ندارد و چنانچه بعد از انحلال یا ورشکستگی شرکت هر یک از شریک آن باقیمانده دیون شرکت را پرداخت نمایند، شرکای شرکت تضامنی ورشکسته قلمداد نمی شوند. فقط در صورتی که دارایی شریک آن شرکت تضامنی یا نسبی کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد، چون شرکای مزبور نیز توقف  از پرداخت بدهی خود خواهند داد، حکم ورشکستگی آنها نیز صادر خواهد گردید.

 حکم ورشکستگی شرکت ها ممکن است طبق ماده ۴۳۹ قانون تجارت یا در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، یا به موجب حکم جداگانه. زیرا در صورتی که میزان تعهدات شرکت در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم نباشد شرکای شرکت واقف به میزان تعهد خود نخواهند بود تا معلوم شود آیا توانایی پرداخت آن را دارند یا خیر. اگر این ناتوانایی در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم باشد، دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی شرکت، حکم ورشکستگی شرکا را نیز صادر خواهد کرد و چنانچه توانایی پرداخت دیون از طرف شرکا معلوم نباشد، حکم ورشکستگی آنان در موقعی صادر خواهد شد که توقف آنها از بدهی ثابت شود. تنها اشکالی که در هر مورد وارد است این است که آیا در صورتی که شرکای شرکت تضامنی تاجر نباشند آیا باز هم مشمول مقررات ورشکستگی می شوند یا خیر؟. پس چون یکی از شرایط اعلام ورشکستگی تاجر بودن شخصی است که  توقف در تاییدیه بدهی های او حاصل شده است ،بنابراین برای چنین شخصی نمی توان حکم ورشکستگی صادر کرد و تسویه بدهی های تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

سورنا ثبت

تلفن دفتر : ۰۳۵۳۷۳۳۴۹۳۴
همراه واحد ثبت برند: ۰۹۱۳۱۵۸۸۸۵۱
همراه واحد ثبت شرکت : ۰۹۱۳۲۵۶۴۹۸۳
ساعات کاری :  ۸ صبح الی ۱۶ عصر

از اینکه با مقاله « چگونگی تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و برعکس » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم و امیدواریم که مفید واقع شده باشد . مجتمع سورنا ثبت با بهره‌گیری از متخصصان امور ثبتی اعم از ثبت شرکت ، ثبت برند ، جست و جوی برند ،  اخذ کارت بازرگانی و فروش برند آماده ، بر اساس تکیه بر آخرین علوم کسب و کار و برندینگ ، بازاریابی و تبلیغات و همچنین علم و اطلاع از فرآیندهای قانونی و آخرین آیین نامه ها و بخشنامه های ادارات ثبت شرکتها ، سازمان ثبت علائم تجاری ، اتاق بازرگانی ، سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی ، آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد. این مجتمع که با عناوین موسسه ثبت شرکت ، موسسه ثبت برند ، موسسه برندسازی ، موسسه بازاریابی و همچنین موسسه تبلیغاتی شناخته می شود ، در منطقه جغرافیایی مرکز کشور ، خدمات نوآورانه ای را پیش روی مشتریان قرار داده است ارزش‌های ما  ، تکیه به علم و فرآیندهای قانونی و ایجاد یک کسب و کار کامل به دور از حاشیه های مخرب است .در یزد ،  بسیاری از دوستان ما را به عنوان موسسه ثبت برند در یزد یا دفتر ثبت شرکت در یزد می شناسند که به صورت علمی و تخصصی به انجام خدمات ثبت شرکت در یزد ، ثبت برند در یزد ، اخذ کارت بازرگانی در یزد و فروش برند در یزد می پردازد . از مهمترین خدمت ما که با بهره گیری از وکلای تجاری یزد انجام میشود ، خدمات حقوقی و وکالت در یزد اعم از وکالت در دعاوی شرکتها و  وکالت در دعاوی تجاری   و وکالت در دعاوی حقوقی در یزد و همچنین گرفتن مشاوره از بهترین وکیل یزد در زمینه خدمات مالکیت معنوی و شرکتها و تهیه و تنظیم انواع قراردادهای تجاری زیر نظر وکیل با تجربه میباشد. مهمترین خدمت مجتمع سورنا ثبت در مبحث کسب و کار و کارآفرینی ، انجام امور مشارکت در فروش در زمینه محصولات فناوری محور ، با عنوان موسسه مشارکت در فروش سورنا می باشد. برای هرگونه سوال در مورد موضوعات فوق الذکر و مشاوره پیرامون آنها با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط